Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu
od 1. do 8. 10. 2023.

Dan Događaj
PONEDJELJAK 2. 10. 2023. Sv. Anđeli Čuvari
UTORAK 3. 10. 2023. 18:00h Sveta Misa + Ana i Blago Jeremić
SRIJEDA 4. 10. 2023. Sv. Franjo Asiški, red. 18:00h Sveta Misa + ob. Gačić
ČETVRTAK 5. 10. 2023. 18:00h Sveta Misa i klanjanje + Janja Marić i pok. iz ob. Marić
PETAK 6. 10. 2023. 8:00h Sveta Misa + ob. Vitman
SUBOTA 7. 10. 2023 BDM od Krunice 8:00h Sveta Misa
NEDJELJA 8. 10. 2023. Dvadeset i sedma kroz godinu 10:00 Sveta Misa: Za narod
  • ŽUPNI VJERONAUK – za sve skupine je redovit. Ujedno pozivam sve koji nisu primili neki od sakramenata da se jave župniku.
  • LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – svaki dan pola sata prije svete Mise molitva krunice i litanije. Dođimo i molimo zajedno zagovor nebeske Majke Marije.
  • TEČAJ MAĐARSKOG JEZIKA – kao priprema za intervju za dobivanje mađarskog državljanstva, biti će organiziran u našoj župi. Svi zaintersirnai trebaju se obavezno javiti gđi. Valeriji Purić na telefon 060/4716055
  • RADOVI NA SAKRISTIJI – uz pomoć Republike Hrvatske, Ministrastva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, planiramo urediti prostor iznad sakristije kao riznicu naše župe, te našu sakristiju. Svima koji su pomogli do sada iskreno hvala. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama doprinijeti da ova naša crkva i drugi postori budu lijepi i na ponos svih nas.