Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

»Prvi trag o rimokatoličkoj crkvi (u Rumi) nalazimo 20. svibnja 1746. godine, kada je biskup Ivan Paksi poslije ručka kod baruna Marka Pejačevića označio mjesto za novu crkvu koja se treba podignuti u Rumi. Također je označio mjesto za kuću gdje bi se privremeno moglo održati bogoslužje. Prvog upravitelja župe poslao je iz Srijemske Mitrovice barun Marko Pejačević. Župu je od 1746. do 1749. godine vodio Josip Gradiška. U to vrijeme Nijemci su tražili od baruna odobrenje da u napravljenoj drvenoj crkvi dovedu svećenika iz Njemačke. Barun udovoljava njihovoj molbi i iz Njemačke, iz jednog samostana pored Münchena, dovodi monaha Martina Wolfa. Sledeći upravitelj župe je Jakob Cetli«

(izvor: Hrvatska riječ)

mons. Josip Ivešić od 2022.

Rođen je 2. kolovoza 1973. godine u Jarugama, Župa Sikirevci, od oca Ante i majke Lucije. Po završetku teološkog studija u Đakovu, zaređen je za svećenika tada Đakovačke ili bosanske i Srijemske biskupije, 29. lipnja 1998. u Đakovu. Od 1998. do 2001. godine bio je župni vikar u Župi sv. Mihaela, arkanđela u Donjem Miholjcu, zatim do 2004. godine župnik u Župi sv. Lovre u Baranjskom Petrovom Selu i upravitelj Župe Rođenja BDM u Torjancima. Od 2004. imenovan je župnikom u župi sv. Luke u Josipovcu II. Od 2012. godine pa do 2022. obnaša službu župnika u Župi Dobrog Pastira u Đakovu II.Godine 2012. imenovan je dekanom Đakovačkog dekanata i tu službu je vršio sve do 2020. godine. Bio je član Nadbiskupijskog katehetskog vijeća i Vijeća za dodjelu mandata Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 2002. godine bio je povjerenik za Pastoral ministranta, a od 2007. i tajnik Odbora za ministrante pri Vijeću za Sjemeništa i duhovna zvanja. Od 2008. je član CIM-a (Međunarodnog Saveza za pastoral ministranata), a od 2019. je i član Predsjedništva CIM-a. Dana 1. kolovoza 2022. dekretom br. 217/2022. imenovan je generalnim vikarom Srijemske biskupije.

prof. dr. Ivica Čatić od 2014. do 2022

Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić rođen je 14.06.1967. godine. Završio je Srednju poljoprivrednu školu u Osijeku 1986. god., 1991. god. bio apsolvent na studiju ratarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te iste godine upisuje filozofsko-teološki studij na KBF-u u Đakovu.VSS je postigao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 17. lipnja 1997. i njome je postigao stručni naziv diplomiranog teologa.Za svećenika je zaređen 29.06.1997. u Đakovu.

Željko Tovilo od 2006. do 2014.

18. lipnja
2014.

mons. Boško Radielović od 1976. do 2006.

Rođen je 12. svibnja 1930. u Nišu, a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1956. u Đakovu. Neposredno nakon ređenja bio je duhovni pomoćnik u župama Osijek 2 i Zemun 1. Godine 1959. komunističke vlasti osudile su ga na godinu i 6 mjeseci zatvora u Staroj Gradiški. Bio je 15 godina upravitelj župe te župnik u Brodskom Varošu; župnik u Rumi 30 godina te istodobno upravitelj župe u Irigu 3 godine. Obnaša službu upravitelja, potom dekana Sibinjskog dekanata kroz 14 godina te dekana Mitrovačkog dekanata 22 godine. Umirovljen je u ljeto 2006. godine.

Marko Đidara 1976 - 8. svibnja 1976.

Privremeni upravitelj župe.

dr. Marjan Prepunić od 1954. do 1976.

Franjo Phon od 1948. do 1954.

Ivan Kuner od 1944. do 1948.

Ivan Nepomuk Lakajner od 1913. do 1944.

Župnik Lakajner je 1944. ubijen kao mučenik u blagavaonici župnog doma.

Josip Oberleitner od 1904. so 1912.

Josip Paus od 1885. do 1904.

Brat prijašnjeg župnika.

dr. Mijo Paus od 1884. do 1885.

Martin Vice od 10.05.1824. 1884.

Župom je upravljao punih 60 godina.

Ivan Kovačević od 1789. do 1823.

Došao u Rumu 1789 godine. Bio je svećenik u Rumi 34 i pol godine. Poslednje dvije godine umjesto njega upravljao je župom Valentin Vukasović.

Antonio Vislaj od 1785. do 1789.

franjevac na mjestu upravitelja župe.

Jeronim Štekl od 1768. do 1785.

Nacis Daindl od 1764. do 1768.

Benedik Solucki od 1753. do 1764.